В.І. Стахневич

  yevhenkaцитує2 роки тому
  психологію можна охарактеризувати як науку, яка вивчає процеси активного відображення людиною об’єктивної дійсності у формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших явищ психіки.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  Будь-які дослідження, що здійснюються психологією, базуються на таких керівних положеннях — принципах:
  а) принцип детермінізму — психіка визначається способом життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов;
  б) принцип єдності свідомості й діяльності — свідомість і діяльність перебувають у нерозривній єдності; свідомість утворює внутрішній план діяльності людини;
  в) принцип розвитку — психіку можна правильно зрозуміти, якщо розглядати її у безперервному розвитку, як процес і результат діяльності.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  Тобто кожен — по-своєму психолог, оскільки в суспільстві неможливо жити без певних уявлень про психіку людей.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  За зміною предмету вивчення психології у її розвитку виокремлюють такі періоди:
  а) з античних часів до середини ХVІІ століття — предмет вивчення — душа: у працях відомих філософів (Геракліт, Демокрит, Аристотель, Платон, Анаксагор та ін.) ідеться про співвідношення душі й тіла, про складові душі, про її властивості, рівні розвитку тощо;
  б) із середини ХVІІ століття до кінця ХІХ століття — предмет вивчення — свідомість: визначення свідомості як предмету психології бере свій початок з ідей Рене Декарта про те, що найсуттєвішим є те, що думає людина, переживає у кожен конкретний момент часу, а отже, досліджувати треба свідомість. Як метод дослідження запропонував інтроспекцію — самоспостереження. Вважав, що тільки сама людина може пізнавати себе;
  в) початок ХХ століття — предмет вивчення — поведінка: поведінка як предмет психології постала у зв’язку з дослідженнями американських учених Едварда Лі Торндайка, Джона Брадауса Уотсона та ін. Вони звернули увагу на те, що вивчення свідомості з допомогою інтроспекції не дає достовірних результатів та ставить під сумнів їх об’єктивність. Тому вивчати потрібно те, що можна досліджувати з допомогою об’єктивних методів, наприклад, спостереження, а саме — поведінку;
  г) ХХ століття і до наших днів — предмет вивчення — психіка, психічні явища.
  Нині предметом вивчення психології є психіка та психічні явища як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  індивід — людина як одинична природна істота, представник виду Homo Sapiens.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  «особистість» характеризує людину як соціальну істоту;
  yevhenkaцитує2 роки тому
  Суб’єкт — це індивід як носій свідомості, який володіє здатністю до діяльності.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  індивідуальність — це сукупність психічних, фізіологічних і соціальних особливостей конкретної людини з точки зору її унікальності, своєрідності й неповторності.
  yevhenkaцитує2 роки тому
  філософії (поняття особистісного сенсу, мети життя, світогляд, моральні цінності та ін.);
  yevhenkaцитує2 роки тому
  у соціології; спільно вирішуються проблеми (наприклад, взаємини між людьми, національна психологія, психологія економіки й політики держави, проблеми соціалізації й соціальних установок);
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз