Mich Vraa

Haabet

  Karinaцитує7 місяців тому
  Jeg tror det gerne; mennesker er vel ikke onde for ondskabens skyld alene. Eller det mente jeg i hvert fald ikke før jeg gik om bord på Kong Frederik.
  Kaptajnens navn er Barnes, og selv om det er et engelsk navn, er jeg vis på at han ikke er engelskmand. Hans syntaks og grammatik er ejendommelig på både engelsk og dansk og den smule fransk han taler. Jo længere til søs vi er kommet, jo længere tid jeg har tilbragt i hans og hans folks selskab, desto oftere får jeg den tanke at de i deres hjerter blot er simple pirater; mænd som i en anden tid end det civiliserede Herrens år 1823 ville have ligget på lur efter skikkelige handelsskibe for at borde dem og stjæle deres last og myrd
  Henrik Langeцитує10 місяців тому
  dagbog, 12. august 1803
  harryhjaltingцитуєторік
  Jan Marcussen, som ejer og driver plantagen Solitude nogle få mil fra Charlotte Amalie
  harryhjaltingцитуєторік
  De Vestindiske Øers generalguvernør Heinrich Ludvig Ernst von Schimmelmann
  harryhjaltingцитуєторік
  vestindisk rådgiver Johan Carstens, januar 1741
  harryhjaltingцитуєторік
  Gennem århundreder har mennesker lidt og er blevet udnyttet på det grusomste i snart den ene og snart den anden guds navn. Men hvad med næstekærligheden som disse fromme mænd altid prædiker og trækker veksler på? Når alt kommer til alt, er det pengene der bestemmer.
  harryhjaltingцитуєторік
  Professor Mikkel Eide til forlagsredaktør Thomas de Souza
  harryhjaltingцитуєторік
  Brev: Wilfred Bernt, forhyret skipper
  Lars Michael Mikkelstrupцитує3 роки тому
  ud,” sagde jeg. Jeg rakte ham uret. “Tag tid på veerne. Hun er ikke klar til
  Charlotte Blauenfeldtцитує4 роки тому
  sic
  Lægen og litteratenцитує4 роки тому
  tømmeret, bagt af solen og marineret af havet
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Tiden var en anden. I begyndelsen af 1700-tallet blev der bortført flere europæere til slaveri i Nordafrika, end der blev sejlet sorte slaver fra Afrika til den nye verden. I 1780 antages der at have været mere end en million hvide, europæiske slaver i Nordafrika. Men der er trods alt en afgørende forskel: De europæiske stormagter som satte slavehandelen i system, efterlod kolonierne i Afrika og Vestindien i et udviklingsmæssigt og kulturelt forfald. Da det endelig lykkedes danskerne at slippe af med de tre vestindiske øer – som efter slaveriets ophævelse var blevet en besværlig underskudsforretning – skete det som led i et storpolitisk spil: USA ville sikre at øerne ikke faldt i tyskernes hænder under Første Verdenskrig. Amerika fik øerne, og Danmark fik 25 millioner dollars.
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Men svaret er ikke vigtigt; i sidste ende afgøres alt alligevel af tilfældigheder. Mit liv, så sandelig. Og min fars. Og min mors, den unge københavnerfrøken der forelskede sig i den flotte kaptajn og endte livet som sømandsenke ved Christianshavns Kanal. Sammen med sin søster, endnu en sømandsenke. Et par spildte liv, kunne man sige.
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Sukkerroen er på fremmarch i Europa. De amerikanske sydstater, Brasilien, Ostindien; alle dyrker sukker og kappes om verdensmarkedets søde tand. Måske er hele det vestindiske eventyr ved at gå ind i sit sidste kapitel.”
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Men det siges også at der sejler skibe på verdenshavene som ingen besætning har fordi de alle er døde; skibe der lægger deres egen kurs og strejfer om på oceanerne som sejlende kapeller for de mænd der engang spiste og drak og bolede negerpiger!
  Men kaptajnen beroligede mig.
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Men jeg tror i grunden ikke at den mærkelige mand interesserede sig så meget for om han indgik sikre aftaler; for ham var selve glæden ved at sælge sine medmennesker åbenbart det afgørende. Og hvad kunne han for resten bruge penge til i sin stinkende landsby?
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Vi gik over den smalle veranda og ind i hytten. De grove planker knagede under vores fødder. Jeg tænkte på hvordan Marcussen kunne vide at den syge neger var netop i denne hytte. Den eneste forklaring syntes at være at han kendte ham og vidste hvor han boede. Og det var måske ikke så mærkeligt endda. Jeg hørte engang om en bonde der havde mere end et hundrede malkekøer og påstod at de alle havde navne, og at han kendte hver og én af dem
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Indianerne” var ikke gode slaver. Der var noget i deres natur som holdt for meget af friheden; ofte døde de helt uforklarligt, nærmest som om de blot mistede livsviljen og holdt op med at trække vejret. De danske straffefanger som udgjorde de første kolonister på Sankt Thomas, var heller ingen nytte til. Også de blev syge og døde som fluer, eller de bukkede under for varmen og det hårde arbejde.
  Men negre kan tåle næsten alt. De er, set med den hvide mands øjne, de fuldendte slaver. De første seks kom til Sankt Thomas i 1672. De tilhørte nogle hollændere der med det dansk-vestindiske kompagnis velsignelse drev plantager på øen. Hollænderne solgte de seks negre til Jørgen Iversen Dyppel der med en skibsladning skøger og tidligere forbrydere indledte den danske kolonisering og indførte slaveriet på de danske øer.
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Schimmelmann tog initiativet til Forordningen af 1792 som forbød transport af slaver over oceanet. Men plantageejerne fik en frist på ti år til at fylde rækkerne op, og resultatet af slavehandelsforbuddet blev i første omgang at antallet af slaver i Dansk Vestindien voksede fra 28.000 til 36.000. Forbuddet udløste intet mindre end en eksplosion i de transatlantiske slavesejladser!
  Niels Madsenцитує4 роки тому
  Med alle hånde påskud har man nu i flere hundrede år handlet med og udnyttet sorte mennesker og følt sig berettiget dertil, blot fordi deres skikke forekommer primitive i hvide europæeres øjne. Er de da ikke mennesker? Hvis man pisker dem, bløder de da ikke? Hvis man skyder dem, dør de da ikke?
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз