Юрко Вовк

Доки смерть не розлучить нас

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Володимир і Марія… Нащадки двох родів землеробів… Побут, століттями й поколіннями вивірений до дрібниць… Але вони змушені прийняти виклик історії — і стати будівничим незалежної України. Визвольна боротьба, підпілля, фашистський полон… Кохання і зради, перемоги і зневіра. Клятва любові до рідної землі — «доки смерть не розлучить нас» — ці самі слова Володимир промовить колись і до Марійки. І назавжди закритий шлях на батьківщину, де на них чекає смерть. Лише вистраждане кохання одне до одного все життя буде доводити: про майбутнє таки варто мріяти… (Volodimir і Marіja… Nashhadki dvoh rodіv zemlerobіv… Pobut, stolіttjami j pokolіnnjami vivіrenij do drіbnic'… Ale voni zmushenі prijnjati viklik іstorії — і stati budіvnichim nezalezhnoї Ukraїni. Vizvol'na borot'ba, pіdpіllja, fashists'kij polon… Kohannja і zradi, peremogi і znevіra. Kljatva ljubovі do rіdnoї zemlі — «doki smert' ne rozluchit' nas» — cі samі slova Volodimir promovit' kolis' і do Marіjki. І nazavzhdi zakritij shljah na bat'kіvshhinu, de na nih chekaє smert'. Lishe vistrazhdane kohannja odne do odnogo vse zhittja bude dovoditi: pro majbutnє taki varto mrіjati…)
Ця книжка зараз недоступна
148 паперових сторінок
Рік виходу видання
2016
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

На полицях

    Olexander Orliuk
    Минуле
    • 3
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз