Книжки
Айзек Азімов

Друга Фундація

Третя книга із надзвичайно популярного «галактичного» циклу романів Айзека Азімова «Фундація»!

Загадкова, незнана Друга Фундація — мета усіх пошуків. Без потаємної держави Мул не може завершити свою омріяну місію – підкорення всієї Галактики. Генерал Прітчер зазнає невдачі за невдачею і Мул розуміє: треба шукати допомоги. Поки що їхні пошуки ґрунтуються тільки на словах-орієнтирах славнозвісного психоісторика Гарі Селдона, який вказував напрямок — «на іншому кінці Галактики, там, де закінчуються зірки»…

Історія пошуків Другої Фундації розтягнулася на дестяки років. Після смерті Мула його союз планет розпадається. Перша Фундація повертає собі владу. Але інтриги, пов’язані із пошуками таємничої Другої Фундації не вщухають. Можливо, шукачів хтось навмисно збиває зі сліду? А, може, Другої Фундації не існує?

Про автора:

Айзек Азімов — американський письменник, вчений-біохімік, один із найвідоміших майстрів наукової фантастики, автор понад 500 книжок, кожна з яких завоювала прихильність мільйонів читачів у всьому світі. Його твори неодноразово одержували нагороди — премії Г’юґо, Неб’юла, Ґеффена та премію журналу «Локус». (Tretja kniga іz nadzvichajno populjarnogo «galaktichnogo» ciklu romanіv Ajzeka Azіmova «Fundacіja»!

Zagadkova, neznana Druga Fundacіja — meta usіh poshukіv. Bez potaєmnoї derzhavi Mul ne mozhe zavershiti svoju omrіjanu mіsіju – pіdkorennja vsієї Galaktiki. General Prіtcher zaznaє nevdachі za nevdacheju і Mul rozumіє: treba shukati dopomogi. Poki shho їhnі poshuki ґruntujut'sja tіl'ki na slovah-orієntirah slavnozvіsnogo psihoіstorika Garі Seldona, jakij vkazuvav naprjamok — «na іnshomu kіncі Galaktiki, tam, de zakіnchujut'sja zіrki»…

Іstorіja poshukіv Drugoї Fundacії roztjagnulasja na destjaki rokіv. Pіslja smertі Mula jogo sojuz planet rozpadaєt'sja. Persha Fundacіja povertaє sobі vladu. Ale іntrigi, pov’jazanі іz poshukami taєmnichoї Drugoї Fundacії ne vshhuhajut'. Mozhlivo, shukachіv htos' navmisno zbivaє zі slіdu? A, mozhe, Drugoї Fundacії ne іsnuє?

Pro avtora:

Ajzek Azіmov — amerikans'kij pis'mennik, vchenij-bіohіmіk, odin іz najvіdomіshih majstrіv naukovoї fantastiki, avtor ponad 500 knizhok, kozhna z jakih zavojuvala prihil'nіst' mіl'jonіv chitachіv u vs'omu svіtі. Jogo tvori neodnorazovo oderzhuvali nagorodi — premії G’juґo, Neb’jula, Ґeffena ta premіju zhurnalu «Lokus».)
257 паперових сторінок
Перекладач
Клочко Роман

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз