О. Криштопа,О. Каліновська

Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не)війни (Pro mertvih, zhivih і nenarodzhenih. Geroї (ne)vіjni)

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Автори книги — відомі військові журналісти

Правдива інформація «з перших вуст»: болючі сповіді тих, хто бачив смерть на власні очі

Нові герої України: історія подвигу, яку ми маємо знати!

За кожною подією цієї війни, які колись проаналізують військові аналітики та стратеги, — Кримом весни 2014-го і Донецьком, горою Карачун і ДАПом, Іловайськом і Дебальцеве — сотні життів їх безпосередніх учасників: живих, які особисто розкажуть про себе на цих сторінках, та мертвих, голосом яких стануть їх рідні та побратими. Подвиг льотчиків з бригади морської авіації у Ново-федорівці, що врятували з Криму унікальну військову техніку; історії донецьких «ультрас», з яких народився добровольчий батальйон «Донбас»… Й інший бік цієї війни — політичні та фінансові оборудки і те, що називають «небойовими втратами».

Без міфологізації, без танців на кістках, з потом і кров’ю. Ця книжка — пряма мова тих, хто зробив достатньо для України, аби бути нарешті почутим. ( Avtori knigi — vіdomі vіjs'kovі zhurnalіsti

Pravdiva іnformacіja «z pershih vust»: boljuchі spovіdі tih, hto bachiv smert' na vlasnі ochі

Novі geroї Ukraїni: іstorіja podvigu, jaku mi maєmo znati!

Za kozhnoju podієju cієї vіjni, jakі kolis' proanalіzujut' vіjs'kovі analіtiki ta strategi, — Krimom vesni 2014-go і Donec'kom, goroju Karachun і DAPom, Іlovajs'kom і Debal'ceve — sotnі zhittіv їh bezposerednіh uchasnikіv: zhivih, jakі osobisto rozkazhut' pro sebe na cih storіnkah, ta mertvih, golosom jakih stanut' їh rіdnі ta pobratimi. Podvig l'otchikіv z brigadi mors'koї avіacії u Novo-fedorіvcі, shho vrjatuvali z Krimu unіkal'nu vіjs'kovu tehnіku; іstorії donec'kih «ul'tras», z jakih narodivsja dobrovol'chij batal'jon «Donbas»… J іnshij bіk cієї vіjni — polіtichnі ta fіnansovі oborudki і te, shho nazivajut' «nebojovimi vtratami».

Bez mіfologіzacії, bez tancіv na kіstkah, z potom і krov’ju. Cja knizhka — prjama mova tih, hto zrobiv dostatn'o dlja Ukraїni, abi buti nareshtі pochutim.)
Ця книжка зараз недоступна
313 паперових сторінок
Рік виходу видання
2016
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз