Книжки
Стивен Джонс

Жахослов (збірник)

«Чортова дванадцятка» — досить змістовна й влучна характеристика збірки жахів за редакцією неперевершеного Стівена Джонса!
Під однією обкладинкою зібрані 12 гостроцікавих оповідань іменитих майстрів горору. Дж. Гарріс, К. Ньюман, М. Ґрей, Р. Кемпбелл та інші гарантують вам безсонну ніч в атмосфері таємничості й містики… Подейкують, що в паризькому Театрі Жаху влаштовують криваві вистави. Тридцятидвохрічна Кейт Рід підібралася надто близько до розгадки… («Гіньоль») Відомий актор Даррен Ловрі на піку популярності… був, аж доки не розгнівав відьму! («Забуття»)«Chortova dvanadcjatka» — dosit' zmіstovna j vluchna harakteristika zbіrki zhahіv za redakcієju neperevershenogo Stіvena Dzhonsa!
Pіd odnієju obkladinkoju zіbranі 12 gostrocіkavih opovіdan' іmenitih majstrіv gororu. Dzh. Garrіs, K. N'juman, M. Ґrej, R. Kempbell ta іnshі garantujut' vam bezsonnu nіch v atmosferі taєmnichostі j mіstiki… Podejkujut', shho v pariz'komu Teatrі Zhahu vlashtovujut' krivavі vistavi. Tridcjatidvohrіchna Kejt Rіd pіdіbralasja nadto bliz'ko do rozgadki… («Gіn'ol'») Vіdomij aktor Darren Lovrі na pіku populjarnostі… buv, azh doki ne rozgnіvav vіd'mu! («Zabuttja»)
492 паперові сторінки
Дата публікації оригіналу
2018
Рік виходу видання
2017
Видавництво
Glagoslav Distribution
Перекладач
Д. Петрушенко
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз