Книжки
Олександр Денисенко

Тарас. Повернення

Історія про найвеличнішого генія України — Тараса Шевченка!
Це історія про найтяжчі миті життя генія українського народу, яка дає відповідь на важливе запитання: ким насправді був найвеличніший поет України — кам’яним символом чи все ж таки людиною з плоті й крові, яка шукає співчуття, підтримки, дружби, розуміння, кохання? Відірваний від рідної землі, приречений на тяжку солдатську службу в Новопетровській фортеці у колонізованих Російською імперією землях Казахстану… Сім років поневірянь та мук, коли не можна було вільно творити, а доводилося немовби красти миті натхнення, ховаючись від наглядачів, ховаючись від самого себе… А потім звільнення. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Однак це звільнення стало лише частиною хитрої політичної схеми, у центрі якої опинився Шевченко.
Чи міг він знати, якою ціною його буде звільнено з тієї каторги? І навіщо російський цар вертає йому удавану свободу?
Про автора:
Олександр Денисенко — відомий український літератор, сценарист, драматург, кіноактор, режисер, автор теле— і радіопередач. Член Спілки кінематографістів України, Асоціації українських письменників, Заслужений діяч мистецтв України.Тарас. Повернення. О. Денисенко. Це історія про найтяжчі миті життя генія українського народу, яка дає відповідь на важливе запитання: ким насправді був найвеличніший поет України.
Іstorіja pro najvelichnіshogo genіja Ukraїni — Tarasa Shevchenka!
Ce іstorіja pro najtjazhchі mitі zhittja genіja ukraїns'kogo narodu, jaka daє vіdpovіd' na vazhlive zapitannja: kim naspravdі buv najvelichnіshij poet Ukraїni — kam’janim simvolom chi vse zh taki ljudinoju z plotі j krovі, jaka shukaє spіvchuttja, pіdtrimki, druzhbi, rozumіnnja, kohannja? Vіdіrvanij vіd rіdnoї zemlі, prirechenij na tjazhku soldats'ku sluzhbu v Novopetrovs'kіj fortecі u kolonіzovanih Rosіjs'koju іmperієju zemljah Kazahstanu… Sіm rokіv ponevіrjan' ta muk, koli ne mozhna bulo vіl'no tvoriti, a dovodilosja nemovbi krasti mitі nathnennja, hovajuchis' vіd nagljadachіv, hovajuchis' vіd samogo sebe… A potіm zvіl'nennja. Zdavalosja b, najstrashnіshe vzhe pozadu. Odnak ce zvіl'nennja stalo lishe chastinoju hitroї polіtichnoї shemi, u centrі jakoї opinivsja Shevchenko.
Chi mіg vіn znati, jakoju cіnoju jogo bude zvіl'neno z tієї katorgi? І navіshho rosіjs'kij car vertaє jomu udavanu svobodu?
Pro avtora:
Oleksandr Denisenko — vіdomij ukraїns'kij lіterator, scenarist, dramaturg, kіnoaktor, rezhiser, avtor tele— і radіoperedach. Chlen Spіlki kіnematografіstіv Ukraїni, Asocіacії ukraїns'kih pis'mennikіv, Zasluzhenij dіjach mistectv Ukraїni.Taras. Povernennja. O. Denisenko. Ce іstorіja pro najtjazhchі mitі zhittja genіja ukraїns'kogo narodu, jaka daє vіdpovіd' na vazhlive zapitannja: kim naspravdі buv najvelichnіshij poet Ukraїni.

228 паперових сторінок
Дата публікації оригіналу
2021
Рік виходу видання
2020
Видавництво
Glagoslav Distribution (M)
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

Враження

  • Руслан Кенжибековділиться враженням4 роки тому
    👎Не раджу
    💤Нудна

Цитати

  • abeviцитуєторік
    І Тарас замарив, заговорив до себе якимись неначе й своїми, але давно придуманими словесами. За них він страждає, через них існує.

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз