da
Книжки
Ulla Dyrløv

Det professionelle kram – En guide til fagfolk, som arbejder med børn og unge

  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  niveau. Snak hen til dem. Vær ærlig. Og bed dem være ærlige.
  Dommeren

  Gå til børnene forskelligt afhængig af deres alder. Lyt meget. Afkod lynhurtigt, hvad det er for et barn, du har med at gøre. Er det et meget klemt barn? Eller er det et barn, som farer rundt i lokalet og har svært ved at sidde stille? Stil åbne og positive spørgsmål, så det ikke fremstår som en afhøring. Vær interesseret. Pas på med at stille lukkede spørgsmål, fordi du gerne vil have bestemte svar eller en bestemt problemstilling afklaret.
  Gymnasielæreren

  Første møde er utrolig vigtigt. Vær nysgerrig og åben. Og signaler: ’Jeg kan lide dig’. Lav aftaler og struktur. Skriv dem ned og følg op på aftalerne. Vær til at stole på. Inddrag løbende eleven i dit forløb. Spørg hele tiden: ”Er du med mig?”. ”Er det i orden?”, ”Forstår du, hvad vi gør?”, ”Er det sådan vi skal gøre?”, ”Eller skal vi hellere gøre …?”, ”Er det ikke i orden?”
  Børnepsykologen

  Husk, at I er ligeværdige som mennesker. Vær nysgerrig, lyt, og døm ikke. Husk, at man ikke ved bedre eller kender alle svarene, bare fordi man er voksen. Brug humor. Vær uhøjtidelig og tag lidt fis på dig selv. Følg med i børneuniverserne. Hvad ser de i fjernsynet? Hvad læser de? Hvad interesserer de sig for
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Respekter barnets grænser. Og vær parat til at lægge din fagprofessionalisme væk, når der sker noget særligt, så barnet kan mærke det menneske, det er sammen med.
  Børnehavepædagogen

  Vær tydelig, byd ind med dig selv og brug tydelig mimik. Brug meget humor og find på noget fælles at tale om eller kigge på.
  Skolelæreren

  Vær autentisk og ærlig. Det, de ser, er det, de får. Meld ud, hvem du er, hvad du kan lide, og hvad du ikke kan lide. Vær nysgerrig. Hvem er det, du har med at gøre? Og brug børnene som eksperter. De tager det meget alvorligt, når de bliver spurgt til råds.
  Klubpædagogen

  Vær troværdig og lyttende. Forklar ting ad flere omgange på børnenes
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Først de gode råd fra børnene og de unge, som jeg betragter som de virkelige eksperter:
  Vær nede på jorden og vær på samme bølgelængde. Lad være med at tale ned eller op, så du ikke taler et helt andet sprog.
  Giv tid, kram, kærlighed og oprigtig omsorg. Sig, at det hele nok skal blive okay, i stedet for at barnet skal tage sig sammen, for det er barnet ikke i stand til. Sig, at I nok skal løse det sammen, og prioriter tid sammen med barnet.
  Hold øje med barnets fravær og engagement.
  Sørg først og fremmest for en god stemning. Man har ikke har lyst til at komme hen til en meget trykket stemning, hvor man skal græde og sådan noget. Man skal forbinde det med noget rart. Det er meget vigtigt at vise sympati og følelser og for eksempel grine, hvis der bliver sagt noget sjovt.
  Lyt til børnene og stimuler dem både fagligt og socialt.
  Lav lidt sjov. Det behøver ikke bare at være alvorligt. Det må ikke alt sammen være gråt og mørkt.
  Man kan ikke lære et menneske at kende ud fra nogle papirer. Man kan selvfølgelig godt sætte sig lidt ind i personen, før man møder vedkommende, men man skal lære personen at kende, før man begynder at dømme.
  Læs situationen og husk, hvilken person du sidder med. Tal i øjenhøjde og før en reel samtale.
  Italesæt, at det er okay også at tale om andre ting. Man skal ikke føle, at man skal komme og hive alt, hvad man har af ulykke ud af sig. At det er det, man betaler for.
  Vær opmærksom på, om et barn mistrives.
  Vær menneske og prøv at få barnet til at knytte sig til dig, for så kan det godt være, det vil sige nogle ting.
  Fokuser på personens styrker, ikke på svaghederne.
  Lad være med at blive for sur, hvis barnet bliver ukoncentreret. Det kan have svært ved at finde fokus.
  Hiv børnene hen og snak med dem, når de er kede af det. Ikke mens de leger, det er ikke sjovt, men hvis de er kede af det. Tal lidt om det og giv dem et kram.
  Saml børnene måske en gang om måneden, så de kan snakke om det, der er svært. Måske er der nogen, der har et eller andet svært med deres forældre, har mistet en forælder, eller hvor forældrene er skilt.
  Og her får fageksperterne ordet
  Sagsbehandleren

  Forbered dig og planlæg, hvordan du vil indlede kontakten. Vær til stede. Hav ro på dig selv og vær nærværende. Vær sammen med barnet i det, I skal tale om. Mærk barnets signaler og grænser. Hør hvad det siger og respekter loyalitet. Afslut på en god måde.
  Børnepsykiateren

  Se barnet og mød det, inden du stiller en masse spørgsmål. Vær tydelig, sæt tydelige rammer og fortæl, hvor lang tid det varer. Fortæl, hvorfor du skal snakke med dem. Fortæl, hvad du fortæller videre til forældrene. Og husk, at børn er meget forskellige, så læg hurtigt mærke til, hvor de er i deres udvikling, og tilpas dig barnets udviklingstrin uanset deres alder.
  Børnelægen

  Tag barnet alvorligt. Barnet skal tydeligt fornemme, at du har respekt for det. Giv barnet din fulde opmærksomhed og lyt. Det giver respons tilbage til dig som voksen. Opfør dig forudsigeligt. Det gør barnet tryg.
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Alle mennesker har brug for at blive mødt med respekt - børn er ingen undtagelse
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Husk, at det bare handler om et fysisk eller psykisk kram og at mødes i en ligeværdig relation. Hvis du har modet og de brede skuldre til at tage imod, så vil barnet i den periode have en uvurderlig bundgarnspæl i sit liv
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Ved at være der med opmærksomhed, kram, humor og menneskelighed. Det er en lindring, barnet altid vil huske, og det kan gøre præcis den forskel i barnets liv, der får det til at klare sig godt
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Når man stiller et barn eller en ung et hvorfor-spørgsmål, presser man dem til at finde på et svar, fordi de føler et ansvar for at svare
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Og man skal undgå at indlede et spørgsmål med hvorfor
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Og hvis et barn bliver ved med at spørge: ”Hvad mener du med det?”, skal man stramme op og blive mere konkret
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  jeg også finde på at sige: ”Jeg har faktisk lige to regler mere. Man må gerne bande. Og man må også tale med mad i munden
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Jeg fortæller videre, at jeg har to regler, der gælder hos mig. De kigger alvorligt og opmærksomt på mig, og jeg fortsætter: ”Man må ikke spørge om lov, og man må ikke sige undskyld.” Så slapper de lidt af, for det kan de godt overholde
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Ulla: Så tilbage til det der, at du knytter dig, men at du også er bange for det. Skal man – jeg holder mig til det her med fagperson, som er lærere, psykologer og pædagoger, sagsbehandlere – skal man, synes du, være sådan en, man knytter sig til, når man er en fagperson?
  Simon: Ja, det synes jeg. Den bedste lærer, jeg havde i folkeskolen, har jeg stadigvæk kontakt med den dag i dag. Jeg er venner med ham på Facebook. Det ender også med, at jeg ser ham en gang imellem, for han er min moster og onkels nabo nu
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  skal udfordres, for alle mennesker kan lære næsten alt inden for rimelighedens grænser.
  Hvis vi kigger på børn med særlige behov og tænker, at de enten ikke kan noget, eller at det er synd for dem, at de er lidt akavede, så kommer de til at føle sig svage, og dét er synd for dem
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Vi må ikke have ondt af dem, for det hjælper dem ikke. Tværtimod. Vi skal i stedet finde frem til de rigtige måder at lære dem ting på
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Samtidig skal vi også altid sikre os, at de rent faktisk kan nå det, de stræber efter, at kravene ikke bliver for høje, for det må ikke ende med et nederlag.
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Det er vores opgave at sørge for, at alle børn og unge – også dem med diagnoser – skal op og stå på tæer, så de kan opnå det, de gerne vil
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Og så skal man være nysgerrig. Jeg havde ikke været nysgerrig nok i mit møde med den unge mand
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  Denne historie kan måske friste nogle fagpersoner til at konkludere, at man ikke skal læse de mange papirer, der ofte følger en klient eller elev. At man skal møde barnet eller den unge uden forbehold og drage sine egne konklusioner. Men det er jeg meget uenig i. Når der er lavet et professionelt stykke arbejde forud for ens møde med et menneske, er det meget vigtigt, at man læser det. Hvis man ikke gør det, risikerer man at gå glip af væsentlige resultater og anbefalinger fra tidligere meget relevante undersøgelser, som har kostet både tid og penge. Men
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  ”Fagfolk skal have lidt humor, og de skal specielt kunne tage lidt fis på sig selv. De skal være lidt uhøjtidelige uden at være smart med de smarte, og det er en hårfin grænse. Jeg synes ikke, at vi skal tale til børn med deres ord eller udtryk, men vi skal møde børnene med humor og selvironi, så det ikke bliver alt for alvorligt.”
  Charlotte Bjerregaard, børnepsykolog
  ”Jeg bruger
  Anne-Sofie Larsenцитує2 роки тому
  ”Der render jo en kæmpe vidensbank rundt inde bag de lukkede døre, men vi kommer ikke ind hos hinanden, og det er en stor mangel, synes jeg. Man kunne egentlig forholdsvis nemt etablere det, og jeg tror, det kunne være til stor gavn for os alle, men vi tør ikke. Jeg tror, de fleste lærere vil sige: Det er meget personligt at være lærer, og jeg står jo der med det hele uden på tøjet. Derfor bliver det også meget personligt, hvis jeg skal vurderes af en kollega.”
  Lone Hee Westergaard, skolelærer
  Som skolepsykolog
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз