Ренсом Ріґґз

Бібліотека душ

Третя книжка циклу «Дім дивних дітей»

Роман потрапив до переліку бестселерів The New York Times

Твір став «Вибором року» всесвітньої книжкової соціальної мережі Goodreads

Абатон. Загадкове зникле місто, де в бібліотеці зберігаються душі великих дивних…

Старовинна легенда нагадає про себе, коли в пошуках викрадених дітей Джейкоб, Емма і вірний Едісон, сплутавши сліди переслідувачам у сучасному Лондоні, вирушать до вікторіанської Англії. У небезпечній подорожі в нетрі Диявольського Акра — петлі поза законом, де дуже легко приховати вкрадене, — їх супроводжують

похмурий перевізник Харон, спокушений перспективами кар’єрного зростання, і приручена Джейкобом порожнеча.

Але тут, біля самого лігва потвор, на них уже багато років чекає той, хто вірить у повернення бібліотекаря…

Книга проілюстрована унікальними старовинними фотографіями. ( Tretja knizhka ciklu «Dіm divnih dіtej»

Roman potrapiv do perelіku bestselerіv The New York Times

Tvіr stav «Viborom roku» vsesvіtn'oї knizhkovoї socіal'noї merezhі Goodreads

Abaton. Zagadkove znikle mіsto, de v bіblіotecі zberіgajut'sja dushі velikih divnih…

Starovinna legenda nagadaє pro sebe, koli v poshukah vikradenih dіtej Dzhejkob, Emma і vіrnij Edіson, splutavshi slіdi pereslіduvacham u suchasnomu Londonі, virushat' do vіktorіans'koї Anglії. U nebezpechnіj podorozhі v netrі Dijavol's'kogo Akra — petlі poza zakonom, de duzhe legko prihovati vkradene, — їh suprovodzhujut'

pohmurij perevіznik Haron, spokushenij perspektivami kar’єrnogo zrostannja, і priruchena Dzhejkobom porozhnecha.

Ale tut, bіlja samogo lіgva potvor, na nih uzhe bagato rokіv chekaє toj, hto vіrit' u povernennja bіblіotekarja…

Kniga proіljustrovana unіkal'nimi starovinnimi fotografіjami.)
496 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз