Книжки
Юрко Вовк

Пам’ять крові

Іде Друга світова. Під час неї на Волині точиться ще одна «війна у війні» — страшна, братовбивча. Іларіон і Левон товаришували з дитинства. Разом училися в гімназії, грали з батьками у гурті сільських музик, закохалися в одну і ту ж дівчину Анну. Суперники в коханні, вони з початком війни поступово стали непримиренними суперниками у спровокованому окупантами польсько-українському протистоянні. Ларко Ткачук стає вояком УПА, Левон Красніцький — Армії Крайової. (Іde Druga svіtova. Pіd chas neї na Volinі tochit'sja shhe odna «vіjna u vіjnі» — strashna, bratovbivcha. Іlarіon і Levon tovarishuvali z ditinstva. Razom uchilisja v gіmnazії, grali z bat'kami u gurtі sіl's'kih muzik, zakohalisja v odnu і tu zh dіvchinu Annu. Superniki v kohannі, voni z pochatkom vіjni postupovo stali neprimirennimi supernikami u sprovokovanomu okupantami pol's'ko-ukraїns'komu protistojannі. Larko Tkachuk staє vojakom UPA, Levon Krasnіc'kij — Armії Krajovoї. )
139 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз