Анджей Сапковський

Відьмак. Книжка 5. Хрещення вогнем

Плануються до видання всі книжки циклу.


Переклад власних назв та імен героїв узгоджено з автором


Коментоване видання


Карта світу відьмака на форзаці


Поки світ магів оговтується після катастрофи на Танедді, а королівства людей та ельфів готуються розпочати нову війну, відьмак Ґеральт, ледве одужавши від ран у Брокілоні, вирушає на порятунок Цірі. Однак де її шукати, якщо Вежа Чайки зруйнована вщент, а у снах про названу дочку відьмак бачить зовсім не те, що переповідають про її долю? Мандруючи в компанії поета Любистка, напівдріади Мільви, нільфгардця Кагіра та п’ятсотлітнього вампіра Реґіса Ґеральт зрозуміє: він не може більше миритися з ріками крові, що проливаються навкруги. Люди і ельфи тепер лютіші за створінь, з якими його навчено битись. Пройти хрещення вогнем і врятувати тільки Цірі відьмаку вже не досить… (Planujut'sja do vidannja vsі knizhki ciklu.


Pereklad vlasnih nazv ta іmen geroїv uzgodzheno z avtorom


Komentovane vidannja


Karta svіtu vіd'maka na forzacі


Poki svіt magіv ogovtuєt'sja pіslja katastrofi na Taneddі, a korolіvstva ljudej ta el'fіv gotujut'sja rozpochati novu vіjnu, vіd'mak Ґeral't, ledve oduzhavshi vіd ran u Brokіlonі, virushaє na porjatunok Cіrі. Odnak de її shukati, jakshho Vezha Chajki zrujnovana vshhent, a u snah pro nazvanu dochku vіd'mak bachit' zovsіm ne te, shho perepovіdajut' pro її dolju? Mandrujuchi v kompanії poeta Ljubistka, napіvdrіadi Mіl'vi, nіl'fgardcja Kagіra ta p’jatsotlіtn'ogo vampіra Reґіsa Ґeral't zrozumіє: vіn ne mozhe bіl'she miritisja z rіkami krovі, shho prolivajut'sja navkrugi. Ljudi і el'fi teper ljutіshі za stvorіn', z jakimi jogo navcheno bitis'. Projti hreshhennja vognem і vrjatuvati tіl'ki Cіrі vіd'maku vzhe ne dosit'…)
409 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз