Мері Дженнінґз Геґар

Стріляй, як дівчисько

Книга про патріотизм і відданість, про самопожертву й ризик, про боротьбу за справедливість і можливість стати на захист країни навіть тоді, коли ти — всього лише тендітна жінка

Військова драма, заснована на мемуарах майора військово-повітряних сил США Мері Дженнінґз Геґар, яка відпрацювала три відрядження до зони бойових дій в Афганістані. Вона була пілотом пошуково-рятувального вертольоту і під обстрілами Талібану вивозила з поля бою поранених солдатів. Навіть коли рятувальний вертоліт був збитий противниками, Мері не втратила рівноваги й мужності, натомість продовжила рятівну операцію та змогла вивести три групи військових із оточення… Тендітній жінці вдалося врятувати більше 100 життів… Захоплива історія, насичена мужністю, відданістю і добрим гумором.

Про автора:

Мері Дженнінґз Геґар — майор військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, льотчиця, учасниця військових дій в Афганістані, борець за військове рівноправ’я, відома захисниця прав жінок, володарка найвищої військової нагороди США «Пурпурове серце». Її мемуари лягли в основу книги «Стріляй, як дівчисько», що стала міжнародним бестселером і справжньою сенсацією в сучасній літературі. За мотивами книги готується екранізація з Анджеліною Джолі у головній ролі. (Kniga pro patrіotizm і vіddanіst', pro samopozhertvu j rizik, pro borot'bu za spravedlivіst' і mozhlivіst' stati na zahist kraїni navіt' todі, koli ti — vs'ogo lishe tendіtna zhіnka

Vіjs'kova drama, zasnovana na memuarah majora vіjs'kovo-povіtrjanih sil SShA Merі Dzhennіnґz Geґar, jaka vіdpracjuvala tri vіdrjadzhennja do zoni bojovih dіj v Afganіstanі. Vona bula pіlotom poshukovo-rjatuval'nogo vertol'otu і pіd obstrіlami Talіbanu vivozila z polja boju poranenih soldatіv. Navіt' koli rjatuval'nij vertolіt buv zbitij protivnikami, Merі ne vtratila rіvnovagi j muzhnostі, natomіst' prodovzhila rjatіvnu operacіju ta zmogla vivesti tri grupi vіjs'kovih іz otochennja… Tendіtnіj zhіncі vdalosja vrjatuvati bіl'she 100 zhittіv… Zahopliva іstorіja, nasichena muzhnіstju, vіddanіstju і dobrim gumorom.

Pro avtora:

Merі Dzhennіnґz Geґar — major vіjs'kovo-povіtrjanih sil Spoluchenih Shtatіv Ameriki, l'otchicja, uchasnicja vіjs'kovih dіj v Afganіstanі, borec' za vіjs'kove rіvnoprav’ja, vіdoma zahisnicja prav zhіnok, volodarka najvishhoї vіjs'kovoї nagorodi SShA «Purpurove serce». Її memuari ljagli v osnovu knigi «Strіljaj, jak dіvchis'ko», shho stala mіzhnarodnim bestselerom і spravzhn'oju sensacієju v suchasnіj lіteraturі. Za motivami knigi gotuєt'sja ekranіzacіja z Andzhelіnoju Dzholі u golovnіj rolі.)
252 паперові сторінки

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз