Книжки
Сімона Вілар

Чужинець

Підступи ворогів і зрадництво друзів, небезпеки і битви, боротьба за владу, лід і полум’я — хоробра слов’янська діва і холодний скандинавський воїн зійдуться в протистоянні і падуть, переможені любов’ю…

Давня Русь, ІХ століття. Впевнено й жорстоко правлять варязькі князі Аскольд і Дир, але наближається епоха нових правителів. І ось уже сіє смуту серед племен на Дніпрі загадковий Торір, таємно засланий до стольного граду за велінням новгородського князя Олега, прозваного Віщим. Помічники Торіра — волхви Перуна — поливають брудом славні імена тутешніх владик, славлячи мудрість і велич князів новгородських. Суворий Торір не зупиниться ні перед чим, щоб виконати волю Олега й посадити на київський престол нового володаря. Несподівано шлях варягу заступає прекрасна й горда слов’янка Карина, яку він за іронією долі врятував від смерті…

Про автора:

Сімона Вілар — один з кращих сучасних українських авторів, майстер жанру слов’янського фентезі, історичного та пригодницького любовного романів. Її твори популярні не тільки в Україні, а й за її межами. Щорічно один з її романів потрапляє до «Золотої п’ятірки Клубу». Письменниця очолює ТОП-10 найуспішніших письменників України. Pіdstupi vorogіv і zradnictvo druzіv, nebezpeki і bitvi, borot'ba za vladu, lіd і polum’ja — horobra slov’jans'ka dіva і holodnij skandinavs'kij voїn zіjdut'sja v protistojannі і padut', peremozhenі ljubov’ju…

Davnja Rus', ІH stolіttja. Vpevneno j zhorstoko pravljat' varjaz'kі knjazі Askol'd і Dir, ale nablizhaєt'sja epoha novih pravitelіv. І os' uzhe sіє smutu sered plemen na Dnіprі zagadkovij Torіr, taєmno zaslanij do stol'nogo gradu za velіnnjam novgorods'kogo knjazja Olega, prozvanogo Vіshhim. Pomіchniki Torіra — volhvi Peruna — polivajut' brudom slavnі іmena tuteshnіh vladik, slavljachi mudrіst' і velich knjazіv novgorods'kih. Suvorij Torіr ne zupinit'sja nі pered chim, shhob vikonati volju Olega j posaditi na kiїvs'kij prestol novogo volodarja. Nespodіvano shljah varjagu zastupaє prekrasna j gorda slov’janka Karina, jaku vіn za іronієju dolі vrjatuvav vіd smertі…

Pro avtora:

Sіmona Vіlar — odin z krashhih suchasnih ukraїns'kih avtorіv, majster zhanru slov’jans'kogo fentezі, іstorichnogo ta prigodnic'kogo ljubovnogo romanіv. Її tvori populjarnі ne tіl'ki v Ukraїnі, a j za її mezhami. Shhorіchno odin z її romanіv potrapljaє do «Zolotoї p’jatіrki Klubu». Pis'mennicja ocholjuє TOP-10 najuspіshnіshih pis'mennikіv Ukraїni.
622 паперові сторінки
Дата публікації оригіналу
2021
Рік виходу видання
2020
Видавництво
Glagoslav Distribution (M)
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз