Розстрільний календар, Герасим'юк Олена
Книжки
Герасим'юк Олена

Розстрільний календар

Читати
476 паперових сторінок
  • 💀2
  • 💡1
  • 🎯1
Віртуальний календар українських репресій стає книгою пам’яті жертв політичних режимів. Чи не щодня в історії України – арешти, допити, розстріли української інтелігенції. Серед героїв календаря – як письменники, митці та громадські діячі, так і прості селяни, які стали жертвами системи. Кожен день у календарі – це імена, історія життя українців, які зазнали політичних переслідувань. Чи не кожна дата в історії України заплямована засланнями, допитами, смертями, або ж відзначена реабілітацією, звільненням, боротьбою за свободу. Остап Вишня Борис Антоненко-Давидович Іван Світличний Петро Григоренко Василь Овсієнко Валер'ян Підмогильний Ірина Калинець Микола Леонтович Євген Сверстюк Олекса Гірник… Електронний проект «Розстрільний календар», що стартував 1 січня 2016 року у соціальних мережах Facebook та Twitter, отримав нову — тепер вже книжкову — форму. Це унікальна хроніка політичних репресій в радянській Україні. Страшні події нашої історії ХХ століття — арешти, допити, заслання, розстріли українських політичних діячів, військових, науковців, митців, письменників, громадських активістів — викладені не у звичній хронологічній послідовності, а прив'язані до традиційного календаря. Тут не лише зафіксовані дати подій, але й подані короткі розповіді про долі людей, які зазнали переслідувань та катувань. Така форма викладу наочно показує схему роботи радянської репресивної машини та привертає увагу до сторінок історії, які нам потрібно знати і пам'ятати. (Vіrtual'nij kalendar ukraїns'kih represіj staє knigoju pam’jatі zhertv polіtichnih rezhimіv. Chi ne shhodnja v іstorії Ukraїni – areshti, dopiti, rozstrіli ukraїns'koї іntelіgencії. Sered geroїv kalendarja – jak pis'menniki, mitcі ta gromads'kі dіjachі, tak і prostі seljani, jakі stali zhertvami sistemi. Kozhen den' u kalendarі – ce іmena, іstorіja zhittja ukraїncіv, jakі zaznali polіtichnih pereslіduvan'. Chi ne kozhna data v іstorії Ukraїni zapljamovana zaslannjami, dopitami, smertjami, abo zh vіdznachena reabіlіtacієju, zvіl'nennjam, borot'boju za svobodu. Ostap Vishnja Boris Antonenko-Davidovich Іvan Svіtlichnij Petro Grigorenko Vasil' Ovsієnko Valer'jan Pіdmogil'nij Іrina Kalinec' Mikola Leontovich Єvgen Sverstjuk Oleksa Gіrnik… Elektronnij proekt «Rozstrіl'nij kalendar», shho startuvav 1 sіchnja 2016 roku u socіal'nih merezhah Facebook ta Twitter, otrimav novu — teper vzhe knizhkovu — formu. Ce unіkal'na hronіka polіtichnih represіj v radjans'kіj Ukraїnі. Strashnі podії nashoї іstorії HH stolіttja — areshti, dopiti, zaslannja, rozstrіli ukraїns'kih polіtichnih dіjachіv, vіjs'kovih, naukovcіv, mitcіv, pis'mennikіv, gromads'kih aktivіstіv — vikladenі ne u zvichnіj hronologіchnіj poslіdovnostі, a priv'jazanі do tradicіjnogo kalendarja. Tut ne lishe zafіksovanі dati podіj, ale j podanі korotkі rozpovіdі pro dolі ljudej, jakі zaznali pereslіduvan' ta katuvan'. Taka forma vikladu naochno pokazuє shemu roboti radjans'koї represivnoї mashini ta privertaє uvagu do storіnok іstorії, jakі nam potrіbno znati і pam'jatati. )
Враження
На полицю
Читати
21Читає10Полиць2Враження
0Цитат
  • 💀Страшна2
  • 💡Пізнавальна1
  • 🎯Корисна1
Вхід або реєстрація
Оксана Прохватилова
Оксана Прохватиловаділиться враженням2 роки тому
💀Страшна

Дуже порадувала наявність джерел після кожної історії. Можна без проблем почитати детальніше. Тяжка література. Читати в електронному не змогла, напевне куплю таку ж паперову.

SophieZzz
SophieZzzділиться враженнямторік
💀Страшна
💡Пізнавальна
🎯Корисна

bookmate icon
Тисячі книжок – одна передплата
Ви купуєте не книжку, а доступ до найбільшої бібліотеки російською мовою.
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз