Ольга Дубчак

Цитати

Ольга Крутиковацитує2 роки тому
Ми не занурюватимемося в історію питання про зумовленість людського мислення рідною мовою (хоча там надзвичайно цікаво), а лише проконстатуємо, що розвиток Гумбольдтової ідеї привів мовознавців до поняття мовної картини світу. У передмові до цієї книжки ми вже побіжно згадували про неї, отож мовна картина світу — це сукупність уявлень про світ, що історично склалася у свідомості певного колективу, який називає певну мову рідною. Це концептуалізація світу, вміщена у мові, властива всім її носіям, що сприймається ними як щось самоочевидне. Ці уявлення знаходять відображення в мовних одиницях так, що оволодіваючи мовою і, зокрема, значенням слів, мовець одночасно зживається з цими уявленнями, а будучи властивими (або хоча б звичними) всім носіям мови, вони виявляються визначальними для народу культури, який користується цією мовою.
Ольга Крутиковацитує2 роки тому
Кожна національна мова інтерпретує світ по-своєму, а людина переймає цю інтерпретацію, коли опановує рідну мову в дитинстві.
Марина Герасименкоцитує2 роки тому
о останнім часом цим сполучником стали дуже зловживати. Спираючись на хибну думку, що сурядні сполучники і, й нібито походять з російської, мовці, особливо в писемному мовленні, намагаються замінювати їх нібито питомим та. Так робити не варто хоча б тому, що це суперечить законам милозвучності нашої мовоньки, про які йшлося в книжці «Чути українською». Згадаймо найпростіше.

1. Між приголосними вживаємо сполучник і. Саме тому: мир і свобода, а не мир та свобода; Олег і Степан, а не Олег та Степан.

2. Між голосними вживаємо сполучник й: воля й Україна, а не воля та Україна; Оксана й Ольга, а не Оксана та Ольга.

Ба більше, мовознавці не рекомендують уживати та в реченні, якщо там немає і або й. Сполучник та можна вживати для увиразнення й уникнення тавтології, якщо в реченні вже є і або й, а ще краще — якщо є
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз