Володимир Галайчук

Українська міфологія

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Володимир Галайчук — український науковець, етнолог. У своїх працях досліджує народні календарні обряди, традиційні уявлення українців про світ та народну міфологію.

На сторінках цієї книжки постають легенди про потерчат і мавок, чортів і русалок, вовкулаків і чугайстрів, упирів та відьом, домовиків і лісовиків — демонологічних істот світу наших пращурів. Українці населяли дивними істотами хату і хлів, подвір’я, поле і ліс. У такий спосіб наші предки складали уявлення про Всесвіт і визначали місце людини в ньому.

Ви поринете в багатий і цікавий, пов­ний переказів і легенд світ української міфології! І раптом може здатися, що то не старі половиці скриплять, а тихо крадеться домовик, серед темних водоростей блисне зелене пасмо русалчиного волосся, а з темного лісу долине моторошне виття вовкулаки…

Зміст:

Чорт

Блуд

Вихор, буревій, градобій

Цвіт папороті

Домовик

Годованець

Русалки

Мавки

Майки

Лісні

Племета

Чугайстер

«Безпірні» діти

Лелет

Відьма

Упир (Volodimir Galajchuk — ukraїns'kij naukovec', etnolog. U svoїh pracjah doslіdzhuє narodnі kalendarnі obrjadi, tradicіjnі ujavlennja ukraїncіv pro svіt ta narodnu mіfologіju.

Na storіnkah cієї knizhki postajut' legendi pro poterchat і mavok, chortіv і rusalok, vovkulakіv і chugajstrіv, upirіv ta vіd'om, domovikіv і lіsovikіv — demonologіchnih іstot svіtu nashih prashhurіv. Ukraїncі naseljali divnimi іstotami hatu і hlіv, podvіr’ja, pole і lіs. U takij sposіb nashі predki skladali ujavlennja pro Vsesvіt і viznachali mіsce ljudini v n'omu.

Vi porinete v bagatij і cіkavij, pov­nij perekazіv і legend svіt ukraїns'koї mіfologії! І raptom mozhe zdatisja, shho to ne starі polovicі skripljat', a tiho kradet'sja domovik, sered temnih vodorostej blisne zelene pasmo rusalchinogo volossja, a z temnogo lіsu doline motoroshne vittja vovkulaki…

Zmіst:

Chort

Blud

Vihor, burevіj, gradobіj

Cvіt paporotі

Domovik

Godovanec'

Rusalki

Mavki

Majki

Lіsnі

Plemeta

Chugajster

«Bezpіrnі» dіti

Lelet

Vіd'ma

Upir )
Ця книжка зараз недоступна
673 паперові сторінки

Враження

  👍
  👎
  💧
  🐼
  💤
  💩
  💀
  🙈
  🔮
  💡
  🎯
  💞
  🌴
  🚀
  😄

  Як вам книжка?

  Вхід або реєстрація

Цитати

  Лана Малкова-Мостовацитує3 місяці тому
  оли Бог мандрував серед Хаосу вселенськими водами, він побачив чорта в морській піні й узяв його за побратима. Є варіант, за яким Бог відрив чорта зі скелі. Світ творили вже разом. Чорт на прохання Бога дістав землі з дна моря, але трохи затаїв за щокою. Коли твердь почала розростатися, йому заболіло, і де він вивергав із себе землю — постали гори (а Бог задумував сотворити землю рівною
  Ольга Михайленкоцитує5 місяців тому
  Міфологію українців справедливо вважають однією з найбагатших у слов’янському світі.
  Катерина Радчикцитує6 місяців тому
  християнство зруйнувало давню систему вищої міфології, орієнтовану на рівень богів та їхніх культів

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз