Денис Журавльов

100 ключових подій української історії

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Об`єктивний погляд на героїчне минуле українського народу!

Найвизначніші етапи історії України— від заснування Києва до прийняття Конституції!

Детально описані факти, які вплинули на розвиток України, наводяться передумови та хід кожної події, історичні наслідки.

Хрещення Русі.Побудова Святої Софії.Кревська унія.Переяславська рада.Перехід І. Мазепи на бік Карла XII.Валуєвський циркуляр та інше. (Ob`jektyvnyj pogljad na geroi'chne mynule ukrai'ns'kogo narodu!

Najvyznachnishi etapy istorii' Ukrai'ny — vid zasnuvannja Kyjeva do pryjnjattja Konstytucii'!

Detal'no opysani fakty, jaki vplynuly na rozvytok Ukrai'ny, navodjat'sja peredumovy ta hid kozhnoi' podii', istorychni naslidky.

Hreshhennja Rusi.Pobudova Svjatoi' Sofii'.Krevs'ka unija.Perejaslavs'ka rada.Perehid I. Mazepy na bik Karla XII.Valujevs'kyj cyrkuljar ta inshe.)
Ця книжка зараз недоступна
463 паперові сторінки
Рік виходу видання
2014
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

Враження

  • Alexander Lysenkoділиться враженням5 років тому
    🎯Корисна

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз