Джон Голсуорсі

Сага про Форсайтів

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Джон Голсуорсі

Сага про Форсайтів

ВЛАСНИК

В ЗАШМОРГУ

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ

Романи

JOHN GALSWORTHY

THE FORSYTE SAGA

The Man of Property

In Chancery

To Let

З англійської переклав

ОЛЕКСАНДР ТЕРЕХ

КИЇВ ВИДАВНИЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ «ДНІПРО» 1988

В циклі соціально-психологічних романів видатного англійського письменника-реаліста Джона Голсуорсі (1867–1933) розповідається історія кількох поколінь родини Форсайтів, що охоплює цілу епоху в розвитку англійського буржуазного суспільства.

Передмова Анатолія Іллічевського

ISBN 5–308–00183–9

Український переклад, передмова.

Видавництво «Дніпро», 1976 р.

Художнє оформлення. Видавництво «Дніпро», 1988 р.

Редактор О. В. Хатунцева

Художник О. О. Міхнушов

Художній редактор О. Д. Назаренко

Технічні редактори О. М. Грищенко, Л. М. Рубан

Коректор Л. Г. Лященко

Інформ. бланк № 4286

Здано до складання 04.04.88. Підписано до друку 24.08.88. Формат 84×108 1/32. Папір офсетний № 2. Гарнітура балтика. Друк високий. Умовн. друк. арк. 44,52. Умовн. фарбовідб. 44,942. Обл.-вид. арк. 52,878. Тираж 100 000 пр. Зам. 8–1519. Ціна 4 крб. 50 к.

Видавництво художньої літератури «Дніпро». 252601, Київ-МСП, вул. Володимирська, 42.

Набір та верстка підготовлені у видавництві «Дніпро» по системі «Аккорд», розробленій УНДІПП, м. Львів.

Головне підприємство республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига», 252057, Київ, вул. Довженка, 3.

Голсуорсі, Джон.

Г61 Сага про Форсайтів: Власник; В зашморгу; Здаємо в оренду: Романи / Пер. з англ. О. Тереха; Передм. А. Іллічевського.— К.: Дніпро, 1988.— 847 с.
Ця книжка зараз недоступна
1 158 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз