Книжки
Вікторія Садовнича

Велика книга маленького українця. Захопливі розповіді з історії, природознавства та народознавства України

Дітям 7–12 років.
Юні школярики дізнаються багато нового та цікавого про історію рідної країни, українську мову, природу, клімат, тваринний і рослинний світи, народні ремесла, свята і традиції, видатних діячів політики, науки і культури, національні костюми, українську міфологію і ще багато захопливої інформації.
Видання допоможе учням підготуватися до уроків, олімпіад і творчих робіт.Dіtjam 7–12 rokіv.
Junі shkoljariki dіznajut'sja bagato novogo ta cіkavogo pro іstorіju rіdnoї kraїni, ukraїns'ku movu, prirodu, klіmat, tvarinnij і roslinnij svіti, narodnі remesla, svjata і tradicії, vidatnih dіjachіv polіtiki, nauki і kul'turi, nacіonal'nі kostjumi, ukraїns'ku mіfologіju і shhe bagato zahoplivoї іnformacії.
Vidannja dopomozhe uchnjam pіdgotuvatisja do urokіv, olіmpіad і tvorchih robіt.
433 паперові сторінки
Дата публікації оригіналу
2018
Рік виходу видання
2017
Видавництво
Glagoslav Distribution
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз