О. Журенко

Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні

Перевірена авторська методика — гарантований результат!

Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та великою кількістю практичних завдань і різноманітних тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу.

Довідник стане корисним при підготовці до випускних і вступних іспитів, а також у повсякденному житті.

(Perevirena avtors'ka metodyka — garantovanyj rezul'tat!

Efektyvna metodyka dopomozhe bez tryvalyh vysnazhlyvyh zanjat' vyrobyty i zakripyty navychky gramotnogo pys'ma ta movlennja vidpovidno do novitnih norm. U dostupnij i zrozumilij formi podano teoretychni vidomosti z prykladamy, cikavymy komentarjamy ta velykoju kil'kistju praktychnyh zavdan' i riznomanitnyh testiv dlja perevirky ta zakriplennja vyvchenogo materialu.

Dovidnyk stane korysnym pry pidgotovci do vypusknyh i vstupnyh ispytiv, a takozh u povsjakdennomu zhytti.)
830 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз