bookmate game
Пол Клейнман

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Автор — відомий популяризатор науки та блогер

Подання матеріалу — легке, структуроване, цікаве

В книжці наведена не тільки корисна інформація, але й незвичайні факти для тих,

хто цікавиться психологією

Коротко про найголовніше, зрозуміло про надскладне, захопливо про професійне! Книга-бестселер американського журналіста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовірне задоволення й познайомить у науково-популярній формі з основами психологічних концепцій та експериментів і з маловідомими фактами з життя видатних учених-психологів. Долучіться до таємниць пам’яті та несвідомого, інтелекту та емоцій, дізнайтеся про типи та причини психологічних розладів та сучасні методи їхнього лікування й про те, що ж таке когнітивний дисонанс, гештальтпсихологія та теорія особистісних рис.

А також:

виміряйте рівень кохання за шкалою Зіка Рубіна;

намалюйте психологічний портрет Адольфа Гітлера;

дізнайтеся про терапевтичну користь гіпнозу та арт-терапії;

познайомтеся з теорією шести рукостискань;

відкрийте таємниці сновидінь, інтелекту та організації пам’яті.

Це видання — справжній путівник у світі класичної та сучасної психології для тих, хто вперше зацікавився цією наукою або прагне краще зрозуміти себе та поведінку людей. Знайдіть відповіді на найважливіші питання про закони людської поведінки, налагодьте міжособові стосунки, гармонізуйте сімейний та професійно-емоційний фон.( Avtor — vіdomij populjarizator nauki ta bloger

Podannja materіalu — legke, strukturovane, cіkave

V knizhcі navedena ne tіl'ki korisna іnformacіja, ale j nezvichajnі fakti dlja tih,

hto cіkavit'sja psihologієju

Korotko pro najgolovnіshe, zrozumіlo pro nadskladne, zahoplivo pro profesіjne! Kniga-bestseler amerikans'kogo zhurnalіsta, blogera ta pis'mennika Pola Klejnmana podaruє nejmovіrne zadovolennja j poznajomit' u naukovo-populjarnіj formі z osnovami psihologіchnih koncepcіj ta eksperimentіv і z malovіdomimi faktami z zhittja vidatnih uchenih-psihologіv. Doluchіt'sja do taєmnic' pam’jatі ta nesvіdomogo, іntelektu ta emocіj, dіznajtesja pro tipi ta prichini psihologіchnih rozladіv ta suchasnі metodi їhn'ogo lіkuvannja j pro te, shho zh take kognіtivnij disonans, geshtal'tpsihologіja ta teorіja osobistіsnih ris.

A takozh:

vimіrjajte rіven' kohannja za shkaloju Zіka Rubіna;

namaljujte psihologіchnij portret Adol'fa Gіtlera;

dіznajtesja pro terapevtichnu korist' gіpnozu ta art-terapії;

poznajomtesja z teorієju shesti rukostiskan';

vіdkrijte taєmnicі snovidіn', іntelektu ta organіzacії pam’jatі.

Ce vidannja — spravzhnіj putіvnik u svіtі klasichnoї ta suchasnoї psihologії dlja tih, hto vpershe zacіkavivsja cієju naukoju abo pragne krashhe zrozumіti sebe ta povedіnku ljudej. Znajdіt' vіdpovіdі na najvazhlivіshі pitannja pro zakoni ljuds'koї povedіnki, nalagod'te mіzhosobovі stosunki, garmonіzujte sіmejnij ta profesіjno-emocіjnij fon.)
Ця книжка зараз недоступна
277 паперових сторінок
Рік виходу видання
2016
Перекладач
Юлія Кузьменко
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

Враження

 • Надя Князьковаділиться враженням6 років тому

  Можно пожалуйста эту книгу на русском?

 • sssmeikaділиться враженням4 роки тому
  👍Раджу
  🎯Корисна

  Книга подойдёт для тех, кто ещё не знаком с психологией, но хочет изучать её. Именно с неё началось мой путь осваиванья этой профессии.
  Автор рассказывает про психологические эксперименты и исследования, но не углубляться в сложные механизмы работы психики, а лишь поверхностно рассказывает о них. Также упоминается биография известных учёных, которые повлияли на развитие этой науки.

 • Monsoroділиться враженням7 років тому
  👍Раджу

  познавательно :)

Цитати

 • Уляцитує4 роки тому
  Психолог Елейн Гетфілд стверджувала, що існує тільки дві форми кохання: співчутливе й пристрасне.
 • Каміла Демчанцитує3 роки тому
  Психологія — це наука про ментальні й поведінкові процеси. Власне, люди, які працюють у галузі психології, намагаються знайти відповіді на запитання: «Що спонукає нас жити?» і «Як ми бачимо світ?».
 • Аня Зимацитує4 роки тому
  Важливою складовою теорії про оперантне обумовлення є поняття режимів підкріплення

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз