Книжки
Ерлінг Кагге

Тиша в епоху галасу

Міжнародний феномен! Бестселер, перекладений на 25 мов! Ерлінг Кагге — норвезький дослідник, письменник, мандрівник та невгамовний шукач пригод. Він — перший в історії підкорювач «трьох полюсів»: у 1990 році Кагге здійснив похід до Північного полюса, у 1993-му, подолавши 1310 кілометрів пішки, дістався Південного полюса, а в 1994 році — підкорив Еверест. Автор кількох книжок про подорожі. Тишу добре мати під рукою, коли тобі сумно. Однак у наш час, коли гучність цього світу здатна заглушити будь-які почуття й будь-яку думки, тиша стає недоступною. Як боротися з епідемією шуму? Що для нас означає абсолютна тиша? Де її шукати? Ерлінг Кагге запевняє: навіть тоді, коли здається, що для усамітнення в цьому світі не залишилося жодного кутка, тишу здатен знайти кожний, її можна почути навіть серед страшного галасу і метушні. Треба тільки знати як. Ця книжка подарує вам можливість дослідити природу тиші, зрозуміти її, відчути, полюбити й знаходити повсюди. У нашому гамірному світі тиша може бути другом, вона — справжня розкіш, якою треба вміти скористатися. Мандрівник, який провів чимало часу в абсолютній самотності, навчить, як її шукати в собі. (Mіzhnarodnij fenomen! Bestseler, perekladenij na 25 mov! Erlіng Kagge — norvez'kij doslіdnik, pis'mennik, mandrіvnik ta nevgamovnij shukach prigod. Vіn — pershij v іstorії pіdkorjuvach «tr'oh poljusіv»: u 1990 rocі Kagge zdіjsniv pohіd do Pіvnіchnogo poljusa, u 1993-mu, podolavshi 1310 kіlometrіv pіshki, dіstavsja Pіvdennogo poljusa, a v 1994 rocі — pіdkoriv Everest. Avtor kіl'koh knizhok pro podorozhі. Tishu dobre mati pіd rukoju, koli tobі sumno. Odnak u nash chas, koli guchnіst' c'ogo svіtu zdatna zaglushiti bud'-jakі pochuttja j bud'-jaku dumki, tisha staє nedostupnoju. Jak borotisja z epіdemієju shumu? Shho dlja nas oznachaє absoljutna tisha? De її shukati? Erlіng Kagge zapevnjaє: navіt' todі, koli zdaєt'sja, shho dlja usamіtnennja v c'omu svіtі ne zalishilosja zhodnogo kutka, tishu zdaten znajti kozhnij, її mozhna pochuti navіt' sered strashnogo galasu і metushnі. Treba tіl'ki znati jak. Cja knizhka podaruє vam mozhlivіst' doslіditi prirodu tishі, zrozumіti її, vіdchuti, poljubiti j znahoditi povsjudi. U nashomu gamіrnomu svіtі tisha mozhe buti drugom, vona — spravzhnja rozkіsh, jakoju treba vmіti skoristatisja. Mandrіvnik, jakij provіv chimalo chasu v absoljutnіj samotnostі, navchit', jak її shukati v sobі.)
116 паперових сторінок

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз