bookmate game
Книжки
Надія Гуменюк

Квіти на снігу

Авдієві ніколи не забути своєї коханої Соломійки. Колись він не встиг урятувати її. Тепер чоловік живе як відлюдник, неподалік тієї самої криниці, що забрала Соломійчине життя… Та цього разу він рятує незнайомку, приречену на смерть у ній. Врятована — донька художника, який загадково загинув у своїй майстерні. Дівчина випадково відшукала батькові картини в будинку Немолюків, один з яких відняв у Авдія найдорожче. Час повертати борги минулого, час віддавати вкрадене, час розставляти все на свої місця… Ніщо не минає безслідно, все має своє продовження — такий лейтмотив роману, сучасної варіації біблійної притчі про Авеля та Каїна. Про автора: Надія Гуменюк — українська поетеса, прозаїк та публіцист. У її творчому доробку — майже чотири десятки книжок, відзначених низкою престижних премій: імені Лесі Українки, імені Олександра Олеся, «Благовіст», «Звук павутинки», імені родини Косачів, імені Агатангела Кримського, «Глиняний кіт» та інших. Переможець багатьох конкурсів та рейтингів. Володар Гран-прі Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» (роман «Вересові меди»). Її роман «Квіти на снігу» (попередня назва «Янгол у сірому») став дипломантом конкурсу «Коронація слова — 2011». Avdієvі nіkoli ne zabuti svoєї kohanoї Solomіjki. Kolis' vіn ne vstig urjatuvati її. Teper cholovіk zhive jak vіdljudnik, nepodalіk tієї samoї krinicі, shho zabrala Solomіjchine zhittja… Ta c'ogo razu vіn rjatuє neznajomku, prirechenu na smert' u nіj. Vrjatovana — don'ka hudozhnika, jakij zagadkovo zaginuv u svoїj majsternі. Dіvchina vipadkovo vіdshukala bat'kovі kartini v budinku Nemoljukіv, odin z jakih vіdnjav u Avdіja najdorozhche. Chas povertati borgi minulogo, chas vіddavati vkradene, chas rozstavljati vse na svoї mіscja… Nіshho ne minaє bezslіdno, vse maє svoє prodovzhennja — takij lejtmotiv romanu, suchasnoї varіacії bіblіjnoї pritchі pro Avelja ta Kaїna. Pro avtora: Nadіja Gumenjuk — ukraїns'ka poetesa, prozaїk ta publіcist. U її tvorchomu dorobku — majzhe chotiri desjatki knizhok, vіdznachenih nizkoju prestizhnih premіj: іmenі Lesі Ukraїnki, іmenі Oleksandra Olesja, «Blagovіst», «Zvuk pavutinki», іmenі rodini Kosachіv, іmenі Agatangela Krims'kogo, «Glinjanij kіt» ta іnshih. Peremozhec' bagat'oh konkursіv ta rejtingіv. Volodar Gran-prі Mіzhnarodnogo lіteraturnogo konkursu «Koronacіja slova» (roman «Veresovі medi»). Її roman «Kvіti na snіgu» (poperednja nazva «Jangol u sіromu») stav diplomantom konkursu «Koronacіja slova — 2011».
196 паперових сторінок
Дата публікації оригіналу
2021
Рік виходу видання
2020
Видавництво
Glagoslav Distribution (M)
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

Враження

  • Вікторія Тропичнаділиться враженнямторік
    💧Зворушлива

  • b2562583864ділиться враженням2 роки тому
    💧Зворушлива

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз