Олесі Сидоренко

Українсько-англійський, англо-український словник. 120 000 слів

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
Понад 120 000 слів і словосполучень англійської й української мов!

Загальновживані та новоутворені слова з прикладами використання.Складні випадки вживання слів.Приклади вживання слів та фраз.Подано сучасну сленгову лексику і неологізми, найбільш поширені географічні назви. Усе це дозволить значно розширити і поглибити знання мови. Статті розташовані в алфавітному порядку. Додатком до основної частини є словник ідіом, перелік лексем, що змінюються не за загальними правилами, найуживаніші абревіатури.

Видання підготовлене фахівцями інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

(Ponad 120 000 sliv i slovospoluchen' anglijs'koi' j ukrai'ns'koi' mov!

Zagal'novzhyvani ta novoutvoreni slova z prykladamy vykorystannja.Skladni vypadky vzhyvannja sliv.Pryklady vzhyvannja sliv ta fraz.Podano suchasnu slengovu leksyku i neologizmy, najbil'sh poshyreni geografichni nazvy. Use ce dozvolyt' znachno rozshyryty i poglybyty znannja movy. Statti roztashovani v alfavitnomu porjadku. Dodatkom do osnovnoi' chastyny je slovnyk idiom, perelik leksem, shho zminjujut'sja ne za zagal'nymy pravylamy, najuzhyvanishi abreviatury.

Vydannja pidgotovlene fahivcjamy instytutu filologii' KNU im. Tarasa Shevchenka.)
Ця книжка зараз недоступна
1 603 паперові сторінки
Рік виходу видання
2015
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз