Книжки
Надія Гуменюк

Вересові меди

Україна. Перша світова. Посеред дороги, що веде від волинського села до лісу, подружжя знаходить немовля…
Минули роки. Сільська красуня Богдана Ясницька мріє про театральну сцену. Кинувши все, утікши навіть із власного весілля, талановита дівчина вирушає до першого українського театру на Волині — та назустріч своїй долі…
Попереду — довге й бурхливе ХХ століття, сповнене карколомних подій та історичних зламів. І складне, напружене й яскраве життя сміливої і пристрасної жінки, у якому будуть справжня дружба й людська заздрість, болісні втрати та дивовижні знайдення, перемоги, поразки, таємниці, кохання… І медовий смак щастя. Ukraїna. Persha svіtova. Posered dorogi, shho vede vіd volins'kogo sela do lіsu, podruzhzhja znahodit' nemovlja…
Minuli roki. Sіl's'ka krasunja Bogdana Jasnic'ka mrіє pro teatral'nu scenu. Kinuvshi vse, utіkshi navіt' іz vlasnogo vesіllja, talanovita dіvchina virushaє do pershogo ukraїns'kogo teatru na Volinі — ta nazustrіch svoїj dolі…
Poperedu — dovge j burhlive HH stolіttja, spovnene karkolomnih podіj ta іstorichnih zlamіv. І skladne, napruzhene j jaskrave zhittja smіlivoї і pristrasnoї zhіnki, u jakomu budut' spravzhnja druzhba j ljuds'ka zazdrіst', bolіsnі vtrati ta divovizhnі znajdennja, peremogi, porazki, taєmnicі, kohannja… І medovij smak shhastja.
300 паперових сторінок
Дата публікації оригіналу
2018
Видавництво
Glagoslav Distribution

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз