Лоран Гунель

Бог завжди подорожує інкогніто

Алан Грінмор жив, як трапиться, робив, що кажуть, працюючи менеджером у агентстві з пошуку персоналу, і вірив, що від нього нічого не залежить. Поки без жодних пояснень його не покинула кохана дівчина… Від смертельного стрибка з Ейфелевої вежі Алана рятує таємничий незнайомець, запропонувавши угоду: він навчить його керувати власним життям в обмін на зобов’язання виконувати всі його доручення. Свобода в обмін на рабство? Виконуючі дивні та незрозумілі задання, Алан відчуватиме, що змінюється сам, починає краще розуміти колег та мотиви їх вчинків, переймається проблемами раніше ненависної фірми… І раптово зрозуміє, що не знає навіть справжнього імені свого рятівника. Не уявляючи, що той замислив, юнак знає одне — шляху назад для нього немає…

Як не пропустити в житті ті можливості, які воно нам пропонує? Знайти своє призначення й зробити реальністю найзаповітніші та найсміливіші мрії? Шлях до самореалізації та самовдосконалення відкритий кожному, треба лише обрати вірний напрямок. На відміну від інших книжок із психології саморозвитку, бестселер Лорана Гунеля не перелік правил і вправ, а захоплива розповідь про історію життя паризького юнака, до якої хочеться приєднатися! Повне інтриги й пригод, це керівництво з пошуку свого місця в житті, боротьби зі страхами й комплексами за особисте щастя та професійний успіх. Поради й завдання, які даватиме врятованому на межі відчаю Алану його таємничий наставник, — універсальна та ефективна методика розвитку особистості від психолога та письменника Лорана Гунеля.(Alan Grіnmor zhiv, jak trapit'sja, robiv, shho kazhut', pracjujuchi menedzherom u agentstvі z poshuku personalu, і vіriv, shho vіd n'ogo nіchogo ne zalezhit'. Poki bez zhodnih pojasnen' jogo ne pokinula kohana dіvchina… Vіd smertel'nogo stribka z Ejfelevoї vezhі Alana rjatuє taєmnichij neznajomec', zaproponuvavshi ugodu: vіn navchit' jogo keruvati vlasnim zhittjam v obmіn na zobov’jazannja vikonuvati vsі jogo doruchennja. Svoboda v obmіn na rabstvo? Vikonujuchі divnі ta nezrozumіlі zadannja, Alan vіdchuvatime, shho zmіnjuєt'sja sam, pochinaє krashhe rozumіti koleg ta motivi їh vchinkіv, perejmaєt'sja problemami ranіshe nenavisnoї fіrmi… І raptovo zrozumіє, shho ne znaє navіt' spravzhn'ogo іmenі svogo rjatіvnika. Ne ujavljajuchi, shho toj zamisliv, junak znaє odne — shljahu nazad dlja n'ogo nemaє…

Jak ne propustiti v zhittі tі mozhlivostі, jakі vono nam proponuє? Znajti svoє priznachennja j zrobiti real'nіstju najzapovіtnіshі ta najsmіlivіshі mrії? Shljah do samorealіzacії ta samovdoskonalennja vіdkritij kozhnomu, treba lishe obrati vіrnij naprjamok. Na vіdmіnu vіd іnshih knizhok іz psihologії samorozvitku, bestseler Lorana Gunelja ne perelіk pravil і vprav, a zahopliva rozpovіd' pro іstorіju zhittja pariz'kogo junaka, do jakoї hochet'sja priєdnatisja! Povne іntrigi j prigod, ce kerіvnictvo z poshuku svogo mіscja v zhittі, borot'bi zі strahami j kompleksami za osobiste shhastja ta profesіjnij uspіh. Poradi j zavdannja, jakі davatime vrjatovanomu na mezhі vіdchaju Alanu jogo taєmnichij nastavnik, — unіversal'na ta efektivna metodika rozvitku osobistostі vіd psihologa ta pis'mennika Lorana Gunelja.)
353 паперові сторінки
Перекладач
Анна Роговченко

Враження

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз